Skills / Förmågor

Förmågor i Engelska/Moderna språk
  •   förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter,
  •   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  •   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  •   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  •   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

För att förbättra din...

...Muntliga förmåga ska du
alltid använda engelska som arbetsspråk i klassrummet. I klassrummet får du också strategier, det vill säga hjälpmedel, som hur du omformulerar dig i tal och hur du visar med din kropp vad du vill förmedla. Ju mer strategier du har desto lättare kommer det gå att kommunicera. Du behöver också tänka på att du uttrycker dig annorlunda beroende på vem du pratar med. Detta tränar vi på genom att samtala om och diskutera olika ämnen, i par, helklass och i mindre grupper.  

Det kan vara bra att samtala med någon hemma som du vågar träna med för att bli säkrare och mer van att prata på engelska. Just tron och att vara motiverad kommer att öka dina förmåga att samtala. Kom ihåg att det inte är farligt att göra fel utan att du kommer att lära dig av de misstag du eventuellt gör.


...Läsförståelse ska du
dels utöka ditt ordförråd men även träna på strategier för att tolka det du läser. Du utvecklar ditt ordförråd genom olika ordövningar. Du kan t ex lära dig flera synonymer för ett ord eller sätta in orden i en ny mening. Du behöver olika strategier för att läsa olika texter så en mängdträning av alla olika texter behövs. Inom källkritiken när du ska söka och välja ut en text gör du det genom att läsa av innehållet. Detta är också något vi tränar på under ledning under lärarens stöttning och modellering. I klassrummet visar och tänker din lärare högt för att visa hur du ska tolka och förstå det lästa och få strategier.
Det är också bra att läsa tillsammans med en annan vuxen och samtala om det lästa för att tolka och förstå. 

Hemma kan du träna genom att regelbundet läsa böcker och tidningar både digitalt och i tryckt form. Diskutera gärna det lästa med en vuxen för att tolka och förstå det som är svårt.


...Hörförståelse ska du
kunna fler ord och därför behöver du träna på olika ordövningar. För att bli bättre på att höra behöver du även träna på din förmåga att lyssna efter betydelsebärande ord och skaffa dig en förförståelse kring det du ska lyssna på. När vi tränar på att lyssna i skolan gör vi det genom att gå igenom vad innehållet behandlar innan du lyssnar. Vi lyssnar efter betydelsebärande ord med lärarens handledning och går igenom hur du kan avslöja ett ords betydelse genom både prefix och suffix.
Vid träningstillfällena lyssnar vi också flera gånger för att träna upp strategierna och var man eventuellt gör fel. Hemma är det bra om du tränar på de självrättande sidorna för hörförståelse men även lyssnar på olika poddar och radioprogram för att vänja dig vid olika dialekter och uttal.


...Skriftliga förmåga ska du
skriva mycket och varierat. Du behöver skriva lika mycket som du läser för att du ska bli riktig bra. När vi arbetar med en texttyp/genre i skolan tittar vi på olika exempeltexter och går igenom strukturer för dem. Du kommer sedan få träna på att skriva egna texter och behöver du hjälp kan du få exempelmeningar eller sk börjor på hur du ska uttrycka dig då varje texttyp kräver olika strategier och uttrycksformer för att vara korrekt.
Du kan även få förslag på frågor som du behöver utveckla när du skriver, t ex vad såg personen, hur såg det ut därvad ledde detta till? osv. När du skrivit ett utkast är det bra om du tar hjälp av en kamrat för att få förslag på vad du behöver utveckla. Om du behöver utveckla ditt ordförråd för att få mer flyt i dina texter hänger det ihop med hur mycket du läser och hur aktivt du arbetar med att lära dig de nya orden. Läsa och skriva går hand i hand!

Vill du ha mer specifika förslag på hur du kan skriva och tala hittar du ännu mer tydlig information här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.